Programe si soft

Aplicatia Bible Show pentru proiectie in biserici

BibleShow este o aplicaţie software de afişare a textului Sfintei Scripturi pe orice dispozitiv video (monitor, videoproiector, televizor, HMD) conectat la un calculator bazat pe sistemul de operare Microsoft Windows. Aplicaţia este distribuită gratuit oricărui utilizator, fiind creată cu scopul de a răspândi pretutindeni Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia). Utilizatorii care vor beneficia cel mai mult de acest instrument sunt bisericile, organizaţiile creştine, predicatorii, liderii grupelor de studiu biblic, cât şi toţi spectatorii care vor putea citi versete biblice afişate prompt şi prezentate într-un format modern şi atractiv.

Noutăţi în BibleShow 5:

 • Afişare paralelă pe acelaşi ecran a maximum 4 versiuni biblice diferite;
 • Afişare simultană a aceluiaşi conţinut video pe 2+ ecrane/calculatoare;
 • Gestionarea facilă direct din aplicaţie a modulelor biblice (instalare, actualizare, eliminare);
 • Capabilitate NewTek NDI (ieşire/transmisie şi intrare/fundal);
 • Salvare automată de fişiere de date în format text XML şi imagini PNG;
 • Compatibilitate cu dispozitivele Windows 7/8/10 având ecran tactil;
 • Instalare rapidă din aplicaţie a peste 200 de teme predefinite;
 • Noi opţiuni de stilizare a textului: referinţa, cuvintele lui Hristos, pasaj selectat;
 • 11 glisoare pentru retuşarea imaginii de fundal şi aplicarea de efecte vizuale;
 • 15 tranziţii noi şi dinamice de afişare animată a versetelor biblice;
 • „Îngheţarea/Dezgheţarea” textului afişat pentru controlul optim al prezentării Scripturii;
 • Căutare în toată Biblia fără necesitatea tastării diacriticelor (ă, î, ş, ţ, â);
 • Pornire rapidă a aplicaţiei şi afişare imediată chiar şi pe calculatoare cu performanţe scăzute;
 • Peste 100 de module biblice disponibile deja spre descărcare, iar altele urmează;
 • Afişare corectă în limbile cu scriere de la dreapta spre stânga (ebraică, arabă etc.);
 • Diverse funcţii noi şi îmbunătăţiri care să permită folosirea gratuită a resurselor protejate de legea dreptului de autor;
 • Multe alte optimizări ale interfeţei aplicaţiei şi a interacţiunii cu utilizatorul;
 • Arhitectura software Microsoft .NET Framework 4.5.2 (sau superioară) este indispensabilă pentru instalarea şi funcţionarea BibleShow 5.

Facilităţi şi caracteristici:

 • vizualizarea şi afişarea versetelor biblice (câte un verset la un moment dat) prin introducerea parţială sau completă a referinţei (versiune, carte, capitolul şi verset);
 • prezentarea pe acelaşi ecran a multiplelor versiuni biblice ale aceluiaşi verset, accesând un număr în creştere de traduceri moderne;
 • alcătuirea şi gestionarea facilă de liste program cu referinţele versetelor ce vor fi afişate;
 • căutarea în toată Biblia a versetelor care conţin un anumit cuvânt sau o combinaţie de cuvinte;
 • previzualizarea, monitorizarea şi transmiterea în direct a imaginii afişate pe ecran;
 • folosirea imediată a sute de teme de afişare predefinite cât şi posibilitatea de a adăuga noi teme personalizate;
 • adăugarea/actualizarea rapidă de module biblice disponibile în numeroase limbi;
 • păstrarea unui istoric cu toate referinţele biblice afişate în sesiunea curentă;
 • opţiuni mai mult decât suficiente de configurare şi înfrumuseţare a imaginii afişate: mărimea şi poziţia ecranului, conţinutul şi chenarul fundalului, aranjamentul şi stilizarea versetului/referinţei, efectul şi durata tranziţiilor ş.a.
 • posibilităţi nenumărate de configurare a interfeţei: poziţia şi dimensiunea casetelor, limba interfeţei, paleta de culori a faţetei, evidenţierea textului, notificare la actualizarea aplicaţiei, mesaje ajutătoare flotante ş.a.
 • Performanţa unică a aplicaţiei constă în: afişarea oricărui verset din 3-4 clicuri de mouse (sau atingeri tactile), prezentarea pe acelaşi ecran a 4 versiuni biblice sincronizate, schimbarea temei de afişare printr-un singur clic/atingere, căutarea rapidă şi fără diacritice a unui cuvânt în toată Biblia, asocierea de taste cu cele mai frecvent apelate comenzi, capabilitate NDI, ş.a.

Drepturi şi condiţii de utilizare:

 • Aplicaţia BibleShow este oferită tuturor utilizatorilor sub licenţă gratuită dar limitată, de descărcare, instalare şi utilizare a software-ului biblic pe calculatore personale sau dispozitive mobile, în scop necomercial, neexclusiv, nesublicenţiat şi neatribuit.
 • Utilizatorul nu are dreptul să vândă, să închirieze, să exporte sau să intermedieze distribuirea sau acordarea de drepturi asupra aplicaţiei BibleShow către o terţă persoană.
 • Este interzis utilizatorului să întreprindă, să cauzeze, să permită sau să autorizeze modificarea, crearea de lucrări derivate, decompilarea, dezasamblarea, „ingineria inversă” sau „spargerea” fişierelor executabile ale aplicaţiei BibleShow şi a modulelor biblice oferite de autor.
 • Autorul aplicaţiei nu îşi asumă nicio răspundere asupra consecinţelor ce decurg din folosirea acesteia sau a textului biblic.
 • Deşi acest software este distribuit gratuit, realizarea lui a implicat ani de zile de muncă intensă – deseori ducând lipsă de resurse adecvate. Doresc ca utilizatorii să nu se simtă obligaţi în vreun fel să susţină această lucrare, dar încurajez bisericile care vor găsi această aplicaţie ca fiind indispensabilă să contribuie cumva la îmbunătăţirea funcţionalităţii şi adăugarea de noi module biblice.

Copyright © 2002-2018 Miodrag Recheşan

Module biblice:

 • BibleShow este distribuit având inclus textul biblic corectat în traducerea lui Dumitru Cornilescu, care este şi cel mai utilizat în mediul creştin evanghelic. Utilizatorul are posibilitatea de a descărca şi de a instala multe alte traduceri în peste 50 de limbi, precum: chineză, engleză, franceză, germană, portugheză, hindi, maghiară, italiană, coreeană, română, spaniolă, tagalog şi altele.
 • La conceperea aplicaţiei şi crearea modulelor biblice s-au luat în considerare şi cu seriozitate cerinţele legii dreptului de autor asociate proprietăţii intelectuale asupra textului biblic. Dezvoltatorul aplicaţiei a depus eforturi considerabile pentru împlinirea cerinţelor principalilor deţinători de proprietate intelectuală astfel încât BibleShow să rămână o aplicaţie gratuită pentru oricine. Câteva societăţi biblice, edituri şi traducători deja ne-au acordat permisiunea lor pe baza unui contract scris, evident în urma prezentării dovezilor că textul protejat de lege este folosit cu bună intenţie. Întrucât acest proces este unul de lungă durată, iar majoritatea deţinătorilor de copyright au răspuns pozitiv la solicitări, autorul aplicaţiei BibleShow îndrăzneşte să nu renunţe la crearea de noi module biblice, pe baza următoarelor reguli esenţiale:
  • Fiecare modul biblic menţionează în mod clar numele deţinătorului dreptului de autor sau dacă textul aparţine domeniului public.
  • Modulul conţine numele complet şi oficial al traducerii biblice cât şi posibilitatea traducerii lui în limba nativă a utilizatorului. Acelaşi lucru se aplică şi la prescurtarea (forma abreviată a) fiecărei versiuni. Anul publicării textului este şi el anexat la numele întreg al Bibliei.
  • Eforturi deosebite au fot depuse în obţinerea de texte ale Scripturii fără erori. Ca text sursă s-a luat în considerare cea mai recentă revizuire disponibilă.
  • O atenţie specială este îndreptată înspre integrarea celor mai folosite, moderne şi acurate teologic traduceri ale Sfintei Scripturi pentru majoritatea limbilor vorbite.
  • Pentru a împiedica extragerea textului, baza de date a modulelor biblice este protejată cu parolă prin mecanismul avansat de securizare la nivel de utilizator oferit de Microsoft Access.
  • În plus, aplicaţia BibleShow foloseşte nivele de criptare multiple pentru a preveni accesul la codul sursă al programului.
  • Textul de previzualizat este restricţionat la un singur capitol biblic, în timp ce textul afişat este limitat la doar un verset.
  • Software-ul afişează prescurtarea versiuni (de exemplu: VDC) după fiecare referinţă biblică, iar informaţia privind copyright-ul la finalul prezentării pasajului din Scriptură.
  • BibleShow a fost, este şi va rămâne un proiect necomercial pentru ajutorarea comunităţilor creştine şi a utilizatorilor individuali în vederea împlinirii Marii Trimiteri a Domnului nostru Isus Hristos de ajunge la inima fiecărui popor cu Cuvântul lui Dumnezeu.
  • Dacă scopul folosirii BibleShow este unul comercial, sau produsul dvs. nu este acoperit de politica de permisiune pentru folosire echitabilă (gratuită), va trebui să contactaţi deţinătorul legal de drept în vederea obţinerii aprobării de a cita din textul biblic.

Cerinţe software:

 • Sistem de operare: Microsoft Windows 7/8/10
 • Arhitectură software: Microsoft .NET Framework 4.5.2 sau superioară
 • Spaţiu liber pe disc: 30MB
 • Rezoluţia monitorului: 1280 x 768 pixeli
 • Se recomandă folosirea unui sistem dual-monitor, adică un computer desktop/laptop/tabletă cu 2 ieşiri video (una pentru monitorul de control şi cealaltă pentru videoproiector), îmbunătăţind semnificativ modalitatea de afişare şi urmărire a textului biblic prezentat.

Instalarea şi eliminarea aplicaţiei:

 • Lansaţi în execuţie fişierul executabil BibleShow5.exe şi urmaţi instrucţiunile de instalare. În cazul în care nu va fi găsit instalat .NET Framework 4.5.2 (sau superior), veţi fi direcţionaţi spre adresa de descărcare.
 • Pentru dezinstalarea aplicaţiei (eventual şi a modulelor biblice, temelor predefinite ş.a.) accesaţi: Control Panel – Programs and Features – BibleShow 5, apăsaţi Uninstall şi urmaţi instrucţiunile de dezinstalare.

Observaţii:

 • Versiunea următoare a aplicaţiei BibleShow va urmări îmbunătăţirea performanţelor şi adăugarea de noi module biblice, funcţii şi opţiuni de configurare.
 • Laudă fie adusă lui Dumnezeu care a făcut posibilă dezvoltarea acestui software, astfel împuternicindu-ne să împlinim porunca Lui de a răspândi mesajul Evangheliei pe tot pământul.
 • Mulţumiri deosebite societăţilor biblice, editurilor şi traducătorilor care ne-au oferit gratuit permisiunea de a folosi textul Scripturii protejat de legea dreptului de autor.
 • Prin generozitatea organizaţiei eBiblia Ministries, aplicaţia BibleShow a putut fi semnată digital pentru a uşura procesul de instalare şi pentru evitarea alarmelor false raportate de unele programe antivirus.
 • În cazul în care întâmpinaţi probleme de instalare/utilizare, ori descoperiţi erori critice sau aveţi idei de îmbunătăţire vă încurajez să ne contactaţi fără reţineri. Apăsaţi aici pentru a trimite rapid un mesaj.

Descarca aplicatia aici

Biblii in limba romana pentru aceasta aplicatie

Versiunea Dumitru Cornilescu (1924) [Română] https://bibleshow.net/ro/get.php?file=VDC1924.exe  
Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată (2016) [Română] https://bibleshow.net/ro/get.php?file=VDCC2016.exe 
Versiunea Dumitru Cornilescu Modernizată (2003) [Română] https://bibleshow.net/ro/get.php?file=VDCM2003.exe
Versiunea Bisericii Ortodoxe Române (1982) [Română] https://bibleshow.net/ro/get.php?file=VBOR1982.exe
Biblia în Versiune Actualizată (2018) [Română] https://bibleshow.net/ro/get.php?file=BVA2018.exe

Pentru alte versiuni ale Bibliei in romana si alte informatii vizitati https://bibleshow.net/ro/ 

© 2015 RoMedia Crestin

Please publish modules in offcanvas position.