Lectii biblice

Lectii Biblice AMEC

 Lecţii din Noul Testament
Prin aceste lecţii copiii învaţă cum oferă Dumnezeu speranţă şi un viitor prin Hristos

 • Domnul Isus Hristos Domnul Isus Hristos

   


  Cinci lecţii doctrinare de bază despre persoana şi lucrarea Domnului Isus:

  1. Domnul Isus Hristos – Fiul lui Dumnezeu
  2. Domnul Isus Hristos – Omul desăvârşit
  3. Domnul Isus Hristos – Învăţătorul
  4. Domnul Isus Hristos – Preotul
  5. Domnul Isus Hristos – Împăratul
  Descarcă Domnul Isus Hristos.

 

 • Cine este acest IsusCine este acest Isus?
  Cinci lecţii prin care copiii învaţă despre viaţa veşnică şi problema păcatului:
  1. Vindecarea unui om paralizat
  2. Potolirea furtunii
  3. Samariteanca
  4. Vindecarea slujitorului unui ofiţer
  5. Samariteanul milos
  Descarcă Cine este acest Isus?

 

 • Cunoaşterea lui HristosCunoaşterea lui Hristos
  Cinci lecţii simple, evangelistice, bazate pe marile cuvinte ale Domnului Isus „Eu sunt“:
  1. Păstorul cel Bun
  2. Pâinea vieţii
  3. Învierea
  4. Lumina lumii
  5. Calea
  Descarcă Cunoaşterea lui Hristos.
 • Isus vindecă un om paralizat
  Pentru predarea acestei lecţii individuale nu sunt folosite imagini, ci patru fâşii de carton. Cu ajutorul acestora poţi să spui copiilor cum a vindecat Domnul Isus un om paralizat.
  Copiii mântuiţi sunt încurajaţi să spună altora despre Domnul Isus, folosind patru fâşii de carton.
  Descarcă Isus vindecă un om paralizat.
 • 	Minunata salvare dăruită de DumnezeuMinunata salvare dăruită de Dumnezeu
  Este mesajul mântuirii prezentat în cinci lecţii biblice:
  1. Ioan Botezătorul arată calea mântuirii
  2. Nicodim ascultă o întâmplare din Vechiul Testament
  3. Zacheu este găsit de Mântuitorul
  4. Fiul risipitor învaţă o lecţie
  5. Pavel şi Sila la Filipi
  Descarcă Minunata salvare dăruită de Dumnezeu.
 • Un Salvator pentru tine
  Cinci prezentări ale Evangheliei, din viaţa lui Hristos, pentru a preda Un Salvator pentru tinecopiilor neevanghelizaţi:
  1. Naşterea Domnului Isus
  2. Domnul Isus vindecă pe un om paralizat
  3. Suferinţele şi răstignirea Domnului Isus
  4. Învierea Domnului Isus
  5. Marele Împărat
  Descarcă Un Salvator pentru tine.

 

 • Viaţa lui Hristos 1Viaţa lui Hristos 1
  Şase lecţii prin care copiii învaţă cine este Hristos şi de ce a venit El:
  1. Vestirea naşterii lui Isus
  2. Păstorii aud despre Mântuitorul
  3. Magii se închină Împăratului
  4. Domnul Isus Hristos – copil
  5. Domnul Isus Hristos în ispită
  6. Domnul Isus Hristos Îşi cheamă ucenicii
  Descarcă Viaţa lui Hristos 1.
 • Viaţa lui Hristos 2Viaţa lui Hristos 2
  Şase lecţii prin care copiii învaţă că Domnul Isus poate să le schimbe viaţa, aşa cum a schimbat-o pe a celor cu care S-a întâlnit:
  1. Minunea făcută la o nuntă
  2. Începutul unei vieţi noi
  3. Femeia din Samaria
  4. Vindecarea unui băiat, şi respingerea Domnului Isus în propriul oraş
  5. Vindecarea orbului Bartimeu
  6. Vindecarea unei femei şi învierea unei fetiţe
  Descarcă Viaţa lui Hristos 2.
 • Viaţa lui Hristos 3Viaţa lui Hristos 3
  Şase lecţii despre Mântuitorul atotputernic, care stăpâneşte peste natură şi peste oameni:
  1a. Isus primeşte pe copii cu bucurie
  1b. Isus hrăneşte peste 5.000 de oameni
  2. Isus merge pe apă
  3. Schimbarea la faţă
  4. Vindecarea leprosului
  5. Tânărul bogat
  6. Zacheu se întâlneşte cu Hristos
  Descarcă Viaţa lui Hristos 3.
 • Viaţa lui Hristos 4Viaţa lui Hristos 4
  Şase lecţii prin care copiii învaţă cum Şi-a sfârşit Domnul Isus, în mod victorios, lucrarea pe acest pământ:
  1. Intrarea triumfală
  2. Camera de sus şi grădina
  3. Judecata
  4. Răstignirea
  5. Învierea
  6. Înălţarea
  Descarcă Viaţa lui Hristos 4.
 • Primii creştiniPrimii creştini
  Şase lecţii prin care copiii învaţă despre viaţa primilor creştini:
  1. Urmaşii Domnului Isus vestesc învierea Lui
  2. Coborârea Duhului Sfânt
  3. Vindecarea unui bărbat paralizat
  4. Anania şi Safira
  5. Petru îi vesteşte Evanghelia lui Corneliu
  6. Prigoana creştinilor şi omorârea lui Ştefan
  Descarcă Primii creştini.
 • Pavel, prigonitor şi propovăduitorPavel, prigonitor şi propovăduitor
  Prima serie de 5 lecţii prin care copiii învaţă adevăruri biblice importante din viaţa lui Pavel:
  1. Întoarcerea
  2. Comploturi şi eliberări
  3. Identitate greşit interpretată
  4. Evanghelia ajunge în Europa
  5. Singur în Atena
  Descarcă Pavel, prigonitor şi propovăduitor.

 

 • Pavel, un martor neînfricatPavel, un martor neînfricat
  A doua serie de 5 lecţii prin care copiii învaţă adevăruri importante din viaţa lui Pavel:
  6. Eliberare de sub puterea lui Satana
  7. Răscoală în Ierusalim
  8. Mărturisire înaintea împăraţilor
  9. Naufragiu
  10. Sfârşirea alergării
  Descarcă Pavel, un martor neînfricat.

 

 • Biserica, familia lui DumnezeuBiserica, familia lui Dumnezeu(cu imagini gratuite)
  Cinci lecţii pentru copiii mântuiţi, dar neintegraţi într-o biserică locală:
  1. Biserica este vie
  2. Biserica din Ierusalim
  3. Biserica din Antiohia
  4. Biserica din Troa
  5. Biserica în război
  Descarcă Biserica, familia lui Dumnezeu text / imagini.
 • Mari adevăruri în cartea Romani(cu imagini gratuite)
  Şase lecţii care explică în termeni simpli câteva dintre doctrinele importante din cartea Romani:
  1. Verdictul judecătorului: „Vinovat“Mari adevăruri în cartea Romani
  2. Judecătorul te declară nevinovat în faţa legii
  3. Cel mai bun prieten
  4. Poporul ales al lui Dumnezeu
  5. Trupul lui Hristos
  6. Cât de mult datorăm lui Dumnezeu şi celorlalţi
  Descarcă Mari adevăruri în cartea Romani text / imagini 1-3 / imagini 4-6.

 

 

Lecţii din Vechiul Testament
Învaţă-i pe copii că Dumnezeu stăpâneşte peste toate lucrurile

 

 • ÎnceputurileÎnceputurile
  Cinci lecţii, care stau la baza înţelegerii celorlalte lucruri din Biblie:

  1. Dumnezeu este Creatorul
  2. Intrarea păcatului în lume
  3. Primii copii – Cain şi Abel
  4. Enoh – omul care a umblat cu Dumnezeu
  5. Dumnezeu va pedepsi păcatul – Noe
  Descarcă Începuturile.
 • PatriarhiiPatriarhii
  Cinci lecţii prin care copiii învaţă lecţii importante din viaţa lui Avraam:
  1. Chemarea lui Avraam
  2. Avraam îl dăruieşte pe fiul său
  3. Avraam caută o soţie pentru fiul său
  4. Dreptul de întâi născut şi binecuvântarea
  5. Iacov departe de casă
  Descarcă Patriarhii.

 

 • IosifIosif
  Cinci lecţii prin care copiii învaţă că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu:
  1. Iosif, fiul preaiubit
  2. Iosif vândut de fraţii săi
  3. Iosif, rob în Egipt
  4. Iosif răsplătit
  5. Iosif îngrijeşte de familia sa
  Descarcă Iosif.
 • Moise, eliberatorul alesMoise, eliberatorul ales
  Şase lecţii prin care copiii învaţă cum i-a condus Dumnezeu pe copiii Lui afară din Egipt:
  1. Naşterea lui Moise
  2. Chemarea lui Moise
  3. Moise prezintă mesajul lui Dumnezeu
  4. Moise vede puterea lui Dumnezeu
  5. Trecerea triumfală
  6. Oamenii se plâng, Dumnezeu le poartă de grijă
  Descarcă Moise, eliberatorul ales.
 • Moise, dătătorul legiiMoise, dătătorul legii
  Şase lecţii care arată remediul lui Dumnezeu la neascultarea noastră:
  1. Dumnezeu îi vorbeşte lui Moise la Sinai
  2. Idolatria poporului Israel
  3. Explorarea ţării promise
  4. Moise păcătuieşte împotriva lui Dumnezeu
  5. Şarpele de aramă
  6. Moise şi schimbarea la faţă
  Descarcă Moise, dătătorul legii.
 • Ce este bine şi ce este răuCe este bine şi ce este rău
  Şase lecţii prin care copiii învaţă cele 10 porunci:
  1. Dumnezeu ne-a spus ce este bine şi ce este rău
  2. Un singur Dumnezeu
  3. Păzeşte-ţi limba
  4. Foloseşte duminica şi celelalte zile aşa cum doreşte Dumnezeu
  5. Gânduri şi fapte
  6. Nu pot să trăiesc fără aceasta
  Descarcă Ce este bine şi ce este rău.
 • Iosua – războinicul lui DumnezeuIosua – războinicul lui Dumnezeu
  Şase lecţii care accentuează relaţia dintre Dumnezeu şi copiii Lui:
  1. Iosua devine conducătorul poporului lui Dumnezeu
  2. Funia cărămizie la fereastră
  3. Căderea Ierihonului
  4. Păcatul lui Acan
  5. Povestirea despre gabaoniţi
  6. Iosua îşi ia rămas bun de la popor
  Descarcă Iosua – războinicul lui Dumnezeu.
 • Judecătorii – neascultare şi eliberareJudecătorii – neascultare şi eliberare
  Şase lecţii prin care copiii învaţă cum Se poartă Dumnezeu cu copiii Lui:
  1. Israel îşi încalcă promisiunea
  2. Debora şi Barac eliberează Israelul
  3. Ghedeon învaţă să fie curajos pentru Dumnezeu
  4. Ghedeon şi cei 300 împotriva madianiţilor
  5. Dumnezeu îl alege pe Samson
  6. Samson şi Dalila
  Descarcă Judecătorii – neascultare şi eliberare.
 • RutRut
  Cinci lecţii prin care copiii învaţă cum Rut L-a ales pe Dumnezeu şi cum pot şi ei să-L găsească pe Răscumpărătorul:
  1. Rut se hotărăşte pentru Dumnezeul lui Israel
  2. Rut străina
  3. Rut aude despre Boaz, „răscumpărătorul“ ei
  4. Rut găseşte pe „răscumpărătorul“ ei
  5. Rut intră în familia celui ce a răscumpărat-o
  Descarcă Rut.
 • David – un om după inima lui DumnezeuDavid – un om după inima lui Dumnezeu
  Şase lecţii prin care copiii învaţă despre credinţa lui David în Dumnezeu:
  1. Israel cere un împărat
  2. Neascultarea lui Saul
  3. Dumnezeu alege un împărat
  4. David şi Goliat
  5. Un prieten şi un duşman
  6. David îşi cruţă duşmanul
  Descarcă David – un om după inima lui Dumnezeu.
 • Domnia lui David – eşecuri şi victoriiDomnia lui David – eşecuri şi victorii
  Prin această serie, copiii învaţă lecţii importante din victoriile şi eşecurile lui David:
  1a. David în ţara filistenilor
  1b. Saul merge la o ghicitoare
  2. David ajunge împărat, după cum a spus Dumnezeu
  3a. Chivotul legământului este recuperat şi adus înapoi
  3b. David şi Bat-Şeba
  4. David şi Mefiboşet
  5. Răzvrătirea lui Absalom împotriva lui David
  6. Solomon, succesorul lui David la tron
  Descarcă Domnia lui David – eşecuri şi victorii.
 • Ilie – profetul Dumnezeului celui viuIlie – profetul Dumnezeului celui viu
  Şase lecţii prin care copiii învaţă despre viaţa lui Ilie şi despre Dumnezeul viu şi adevărat:
  1. Ilie aduce o veste înspăimântătoare
  2. Ilie luptă împotriva dumnezeului fals
  3. Ilie fuge de împărăteasa Izabela
  4. Ilie şi via lui Nabot
  5. Ilie este luat la cer
  6. Ilie vorbeşte cu Domnul Isus
  Descarcă Ilie – profetul Dumnezeului celui viu.
 • Elisei – profetul Dumnezeului credinciosElisei – profetul Dumnezeului credincios
  Şase lecţii care îi încurajează pe copii să se încreadă întotdeauna în Dumnezeu şi să mărturisească despre El:
  1. Începutul lucrării lui Elisei
  2. Înmulţirea uleiului
  3. Învierea fiului sunamitei
  4. Vindecarea lui Naaman
  5. Orbirea armatei siriene
  6. Foametea din Samaria şi salvarea minunată
  Descarcă Elisei – profetul Dumnezeului credincio.
 • Împăraţii lui IudaÎmpăraţii lui Iuda(cu imagini gratuite)
  Sunt cinci lecţii spirituale importante, pe care copiii pot să le înveţe de la aceşti cinci împăraţi:
  1. Iosafat
  2. Ioas
  3. Ezechia
  4. Manase
  5. Iosia
  Descarcă Împăraţii lui Iuda text / imagini.
 • Chemarea lui IeremiaChemarea lui Ieremia(cu imagini gratuite)
  Această lecţie individuală despre Ieremia accentuează faptul că Dumnezeu are un plan pentru viaţa fiecăruia.
  Copilul nemântuit trebuie să creadă în Domnul Isus şi să-I ceară să-i arate planul Lui pentru el, iar cel mântuit este încurajat să-I ceară lui Dumnezeu să-i arate planul Lui şi să-l ajute să-l urmeze.
  Descarcă Chemarea lui Ieremia text / imagini.

 

 • Daniel – neclintit în Domnul Daniel – neclintit în Domnul 
  Şase lecţii care îi ajută pe copii să rămână neclintiţi în Domnul, cu orice preţ:
  1. Patru tineri sunt puşi la încercare
  2. Daniel se roagă pentru înţelepciune
  3. Cuptorul mistuitor
  4. Căderea lui Nebucadneţar din cauza mândriei
  5. Scrisul de mână de pe zid
  6. Daniel în groapa cu lei
  Descarcă Daniel – neclintit în Domnul.
 • EsteraEstera
  Cinci lecţii prin care copiii învaţă despre providenţa şi suveranitatea lui Dumnezeu:
  1. Estera ajunge împărăteasă
  2. Mardoheu este neclintit în hotărârea lui
  3. Un strigăt după ajutor
  4. Poporul lui Dumnezeu este onorat
  5. Estera intervine pentru poporul ei
  6. Poporul lui Dumnezeu este victorios
  Descarcă Estera.
 • NeemiaNeemia(cu imagini gratuite)
  Cinci lecţii prin care copiii învaţă cum trebuie făcută lucrarea lui Dumnezeu în modul Lui şi pentru gloria Lui:
  1. Paharnicul cu inima împovărată
  2. O chemare la trezire şi zidire
  3. Construirea zidurilor şi confruntarea cu duşmanii
  4. Confruntarea cu problemele ivite între oamenii lui Dumnezeu
  5. Un oraş dedicat lui Dumnezeu
  Descarcă Neemia text / imagini.

 


Poţi să cumperi de la AMEC imaginile care se folosesc împreună cu textul descărcat gratis de pe site. http://ameccef.com/ 

© 2015 RoMedia Crestin

Please publish modules in offcanvas position.